Jeg heter Marte og har jobbet som veileder i UNG I JOBB i tre år, -noe jeg synes er spennende, utfordrende og morsomt. Min utdanningsbakgrunn er fra Fred og-Konfliktstudier i tillegg til religionshistorie og samfunnsvitenskap. Gjennom utenlandsopphold og møter med mennesker fra ulike deler av verden har jeg erfaring med viktigheten av relasjonsbygging og dialog mellom mennesker. Det er viktig for meg at du som jobbsøker får en god opplevelse i møte med meg. Jeg vet at du er mer enn det som står på din CV. Derfor ønsker jeg å bli godt kjent med deg og dine ressurser sånn at vi sammen kan finne en arbeidsplass hvor du kan bidra og oppleve mestring. Du kan kontakte meg på: mob 97768084 eller mls@arba.no