UNG I JOBB er et tilbud for deg som er mellom 18-30 år og bor i Bærum. Det kan hende du ikke har fullført skole eller vært i jobb tidligere. Det er mange årsaker til at det kan være vanskelig å komme videre på egenhånd. Vi kan finne ut av det sammen med deg.

Hos oss kan du få:

  • Karriereveiledning
  • Hjelp til CV og søknad
  • Kunnskap om arbeidsliv og jobbmuligheter
  • Bistand til å søke ordinære stillinger
  • Kontakt med arbeidsgivere og tilbud om praksisplass
  • Oppfølging på arbeidsplassen
  • Veiledning mot videre skolegang
  • Forhandling om arbeidsavtale og lønn


Egen veileder:
Du vil få en egen veileder hos oss som støtter deg på veien. 

Om praksisplass:
Din billett inn til lønnet jobb går via praksisplass i en bedrift du ønsker å jobbe for. Praksisplassen varer ikke lengre enn nødvendig, og din veileder vil følge opp samarbeidet med deg og arbeidsgiver underveis.  Se på det som en mulighet til å få vist deg frem i forkant av neste ansettelse i bedriften som en «praktisk jobbsøknad».

Oppstart:
Du kan ta direkte kontakt med oss uten avtale på forhånd. Enten på telefon 67 52 10 00 mellom 09.00-16.00 eller komme på drop-in i Løkketangen oppgang10B 2 etg man-fre 13.00-15.30